لرستان،کوهدشت.رومشکان.مرادآباد

(Koohdasht .Roomeshkan.Moradabad)

کشکله شیرازی ( دخترکوچولوی شیرازی) (یکی از مقام های موسیقی لری)

کشکله شیرازی حیرونت بیمه          ********           ژ عشق تونه دیوونه بیمه

هفت سال چی یه روز د دمت گشتم  ********          نه رنگت دیم نه طمت چشتم

هرگز نچیمه گلی دو باغت             *********             سوزه بالا برز مردم ده داغت

کشکله شیرازی کشکله مردم                  ****************          سوختم و برشتم هیچ دت نحردم

دنو طلایی ها نوم دمت                    *************                      وخته بمیرم سی خم چمت

دختر تو چته رنگت پرسه           *************                    مر د جنگ دیرو جومت درسه

ا غصه نحوری که جومه سیت سونم      ************       سیقه سرت بام دردت و جونم


+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم مهر ۱۳۸۸ساعت 5:25  توسط بابک خدادادی امراییbabak khodadadiamrae   |